Till innehåll på sidan

Studieförbund

Undersökningar om Studieförbund

Studieförbundsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Myndigheten för kulturanalys

Statistik fram till och med 2009 har publicerats av Statens kulturråd. Myndigheten för kulturanalys har tagit över ansvaret från 2012. Statistiken har varit under utveckling och statistik till och med 2015 publiceras 2017.

Studieförbund, Folkbildning, Studiecirklar