Till innehåll på sidan

Bibliotek

Undersökningar om Bibliotek

Folkbiblioteksstatistik

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

Statistiken visar verksamheten vid kommunbiblioteken. Sedan 2014 görs inte undersökningen längre. Den har ersatts av undersökningen Offentligt finansierade bibliotek.

Bibliotek, Utlåning, Folkbibliotek

Forskningsbiblioteksstatistik

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

Statistiken ger en årlig redovisning av verksamheten vid forskningsbiblioteken. Sedan 2014 görs inte undersökningen längre. Den har ersatts av undersökningen Offentligt finansierade bibliotek.

Bibliotek, Universitetsbibliotek, Högskolebibliotek

Skolbiblioteksstatistik

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

Statistiken visar förekomst av skolbibliotek, elevernas tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekens verksamhet. Sedan 2014 görs inte undersökningen längre. Den har ersatts av undersökningen Offentligt finansierade bibliotek.

Bibliotek, Skolbibliotek

Sjukhusbiblioteksstatistik

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

Statistiken ger en årlig redovisning av verksamheten vid sjukhusbiblioteken. Sedan 2014 görs inte undersökningen längre. Den har ersatts av undersökningen Offentligt finansierade bibliotek.

Bibliotek, Sjukhusbibliotek

Offentligt finansierade bibliotek

Statistikansvarig myndighet: Kungliga biblioteket (KB)

De offentligt finansierade biblioteken i Sverige vars biblioteksorganisation har minst 0,5 årsverke avsatt bemanning för biblioteksverksamhet. Alla bibliotekstyper omfattas, till exempel folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och sjukhusbibliotek.

Bibliotek, Folkbibliotek, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, Universitetsbibliotek, Högskolebibliotek, Specialbibliotek, Myndighetsbibliotek