Till innehåll på sidan

Efterlevande

Undersökningar om Efterlevande

Efterlevandelivräntor enligt socialförsäkringsbalken (SFB)

Statistiken redovisar ordinarie utbetalningar av efterlevandelivsräntor enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Efterlevande

Efterlevandepension till vuxna

Statistiken redovisar antalet personer som får efterlevandepension till vuxna och utbetalda årsbelopp i december. Förmåner som hör till statistiken är änkepension och garanti till änkepension, omställningspension och garanti till omställningspension, förlängd omställningspension och garanti till förlängd omställningspension samt premiepension till efterlevande.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Pension Efterlevande

Barnpension och efterlevandestöd till barn

Statistiken redovisar antalet barn som får barnpension och/eller efterlevandestöd till barn samt utbetalda årsbelopp för respektive förmån i december.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Barn Pension Efterlevande