There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Etikettfilter Till innehåll på sidan

Efterlevande

Undersökningar om Efterlevande

Efterlevandelivräntor enligt socialförsäkringsbalken (SFB)

Statistiken redovisar ordinarie utbetalningar av efterlevandelivsräntor enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Efterlevande

Efterlevandepension till vuxna

Statistiken redovisar antalet personer som får efterlevandepension till vuxna och utbetalda årsbelopp i december. Förmåner som hör till statistiken är änkepension och garanti till änkepension, omställningspension och garanti till omställningspension, förlängd omställningspension och garanti till förlängd omställningspension samt premiepension till efterlevande.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Pension Efterlevande

Barnpension och efterlevandestöd till barn

Statistiken redovisar antalet barn som får barnpension och/eller efterlevandestöd till barn samt utbetalda årsbelopp för respektive förmån i december.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Barn Pension Efterlevande