Till innehåll på sidan

Pensionärer

Undersökningar om Pensionärer

Allmän pension

Statistiken visar de ordinarie månadsutbetalningarna av allmänna pensioner som utbetalas till berättigade.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Pension Pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer

Statistiken redovisar antalet personer som får bostadstillägg till pensionärer och utbetalda årsbelopp i december. I statistiken förekommer även särskilt bostadstillägg till pensionärer.

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Etiketter: Bostäder Äldre Pensionärer