Till innehåll på sidan

Pensionärer

Undersökningar om Pensionärer

Allmän pension

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Statistiken visar de ordinarie månadsutbetalningarna av allmänna pensioner som utbetalas till berättigade.

Pension, Pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer

Statistikansvarig myndighet: Pensionsmyndigheten

Statistiken redovisar antalet personer som får bostadstillägg till pensionärer och utbetalda årsbelopp i december. I statistiken förekommer även särskilt bostadstillägg till pensionärer.

Bostäder, Äldre, Pensionärer