Till innehåll på sidan

Fullmäktige

Undersökningar om Fullmäktige

Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och regioner

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat styrande majoritet, nämndorganisation, partistöd och samverkansmöjligheter och används för att visa den lokala demokratins utveckling och funktionssätt.

Demokrati, Fullmäktige, Politik, Val