Till innehåll på sidan

Handelsområde

Undersökningar om Handelsområde

Markanvändning i tätorter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar arbetsställen och anställda inom handelsområden. Även handelsområdenas arealer redovisas. Handelsområden är sammanhängande bebyggelse där detaljhandel och personbilshandel sker med minst 100 anställda.

Bebyggelse, Handel, Handelsområde, Markanvändning, Tätorter