Till innehåll på sidan

Handelsområde

Undersökningar om Handelsområde

Markanvändning i tätorter

Statistikansvarig myndighet:

Statistiken visar arbetsställen och anställda inom handelsområden. Även handelsområdenas arealer redovisas. Handelsområden är sammanhängande bebyggelse där detaljhandel och personbilshandel sker med minst 100 anställda.

Bebyggelse, Handel, Handelsområde, Markanvändning, Tätorter