Till innehåll på sidan

Hyror

Undersökningar om Hyror

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Statistiken visar hyror/avgifter och insatser för olika lägenhetstyper inom nyproduktionen i olika delar av landet. Dessutom finns uppgifter om antal outhyrda eller osålda lägenheter i nyproduktion fördelat på lägenhetstyper och upplåtelseformer per region.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bostäder Fastigheter Hyror Lägenheter

Hyror i bostadslägenheter

Statistiken visar hyresnivåer och hyresförändringar i hyresrätter. Uppgifterna redovisas efter region (kommunnivå och uppåt), lägenhetstyp (antal rum) och ägarkategori. Undersökningen bygger på ett statistiskt urval på cirka 15 500 lägenheter i flerbostadshus och småhus i hela landet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Boende Bostäder Hyror Lägenheter