There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Allmän månadsstatistik 1963-1984 Till innehåll på sidan

Allmän månadsstatistik 1963-1984

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Huvuddata från den svenska produktionen av korttidsstatistik inom en rad olika ämnesområden. Ett månadskomplement till Statistisk Årsbok.

Digitaliseringar av Allmän månadsstatistik 1963–1984

Engelsk titel: Monthly Digest of Swedish statistics

Ingick i Sveriges officiella statistik (SOS) 1975–2002.

Fr.o.m. 1998 utgavs den fullständiga versionen på internet, den tryckta versionen var ett urval.

Tidigare statistik (avseende ekonomisk statistik)

Kommersiella meddelanden / Kommerskollegium. – Stockholm : 1914–1962. Avdelningen Ekonomisk översikt (Beställ i Libris)