Till innehåll på sidan

Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för Arbetsstatistik 1903–1911

Senast uppdaterad: 2019-06-03

I Meddelanden finns uppgifter om levnads­kostnader, arbets­förmedling, sjuk­för­säkring och arbets­löshet i Sverige samt arbete och arbets­marknad i både Sverige och Norden.

Kommerskollegii avdelning för arbetsstatistik inrättades 1902, Till arbets­uppgifterna lades 1910 uppsikten över sjuk­kasse­väsendet och den offentliga arbets­förmedlingen. Den 1 januari 1913 över­fördes arbets­statistiska avdelningen till social­styrelsen, som genom riksdags­beslut 1912 upprättats för handhavandet av sociala ärenden.

Senare statistik