Till innehåll på sidan

Äldre statistik

På tal om kvinnor och män 1984–2000

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Fickboken "På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet" ger en bred bild av kvinnors och mäns villkor i samhället. Boken gavs ut för första gången 1984.

Titel: På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet

Parallell serie på engelska: Women and men in Sweden 1985–1998

  • Digitaliserade publikationer i denna serie (Kommer länkas)

Senare statistik

Jämstäldhetsstatistiken på SCB:s webbplats (2002- ) (Kommer länkas)