Till innehåll på sidan

Allmänna arbeten 1872–1910 (BiSOS S)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet allmänna arbeten.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet

Väg- och vattenbyggnads­styrelsens under­dåniga berätt­elser (BiSOS S) är i regel indelade i:

Styrelsen, Statsbidrag beviljade till

 • A Väganläggningar och väg­för­bätt­ringar
 • B Hamn- och brobyggnader samt vatten­kommunikationer
 • C Sjösänkningar och andra vatten­avtapp­nings­företag
 • D Järnvägsanlägg­ningar
 • E Diverse arbeten
 • F Medelsförvalt­ningen

Koncessionerade järnvägar

 • A Inspektioner av vägarbeten och Godkända väg­arbeten
 • B
 • I. Inspektioner av hamn­arbeten och Godkänt hamn­arbete
 • II. Inspektioner av bro­byggnader och Godkända bro­byggnader
 • III. Inspektion av kanaler och farleder
 • C Inspektioner av vatten­avtapp­nings­arbeten och Godkända vatten­avtapp­ningsarbeten
 • D Inspektioner av järnvägar