Till innehåll på sidan

Bergshantering 1858–1910 (BiSOS C)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet bergshantering.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. C, Bergs­hanteringen

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet

BiSOS C innehåller statistiska upp­gifter i riket och länen om bergs­hanter­ingen.

De under­dåniga berätt­elserna är indelade i:

  • Järnhanteringen
  • Tillverkningen vid de så kallade ädlare verken: (guld, silver, koppar, nickel, mässing)
  • Diverse verk och till­verk­ningar (koppar­hamrar och koppar­valsverk, bly, zink, kobolt, brun­sten, svavel, koppar­vitriol, järn­vitriol, röd­färg, alun, bly­erts, porfyr, marmor, stenkol)
  • Arbetskraft (antal arbetare använda vid bruks‑ och bergs­verks­rörelsen, olyckor bland dessa arbetare, ång­maskiner använda vid bruks‑ och berg­verks­rörelsen)
  • Inmutningar och vilostånd
  • Förändringar genom anlägg­ning eller ned­lägg­ande av verkstäder.

Bergshantering 1833–1857 finns i:

  • Föregångare till BiSOS C (kommer länkas)
  • Senare statistik utgavs som en underserie inom Seriges officiella statistik (SOS) och finns i:
  • Bergshantering 1911–1977 (Kommer länkas)