Till innehåll på sidan

Brännvins tillverkning och försäljning 1873/74–1910/11 (BiSOS V)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet brännvins tillverkning och försäljning.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. V, Bränn­vins till­verk­ning och för­säljning

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet

Namnet på serien BiSOS V har kompletteras efter­hand. Från 1906/07 är namnet Bränn­vins till­verk­ning och för­sälj­ning samt socker‑ och malt­drycks­till­verk­ningen. Upp­gifter om till­verk­ningen av vit­bets­socker finns alltså med.

BiSOS V inleds med en överblick till tiden från och med år 1824.