Till innehåll på sidan

Fångvården 1859–1910 (BiSOS G)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet fångvården.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. G, Fångvården
BiSOS G.

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet

Fångvården innehåller statistiska uppgifter i rikets län angående fång­vårdens alla förvalt­nings­grenar. Den under­dåniga berätt­elsen är indelad i avdelningarna:

  • Fångantalet fördelat på män och kvinnor. Barn som åtföljt föräld­rarna i fängelser
  • Ordningen och disciplinen samt fång­personalens syssel­sättning
  • Religions- och skol­under­visningen
  • Verksamheten för frigivna fångars under­stödjande
  • Hälsovården
  • Fångvårdens inkomster och utgifter.

Under åren 1867–1910 finns en förteck­ning över statens fängelser och arbets­inrättningar.

Fångvården 1838/39 och 1847–1858 finns i Föregångare till BiSOS G