Till innehåll på sidan

Inrikes sjöfart och handel (BiSOS E)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet inrikes sjöfart och handel.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart och handel

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet

BiSOS E innehåller text och statistiska uppgifter om:

  • använda fartyg och båtar fördelat på seglande fartyg och ång­fartyg
  • ankomna eller avgångna fartyg och båtar samt hamn­avgifter i län och städer
  • skepps- och båtfarten på kanalerna liksom avgifter för farkoster och varor
  • kvantiteten av lossade och lastade varor samt varornas hamn­avgifter
  • antal inskrivna vid sjömanshus
  • handlande och deras betjäning samt den bevilling handlande blivit taxerade.

Årsvis redovisning och i vissa fall femårsvis. Även regionalt fördelat på län, städer, uppstäder och köpingar.

Sveriges inrikes sjöfart 1828–1857 är publicerad i Föregångare till BiSOS E