Till innehåll på sidan

Kommunernas fattigvård och finanser 1874–1917 (BiSOS U)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet kommunernas fattigvård och finanser.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. U, Kommunernas fattig­vård och finanser

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet

BiSOS U Kommunernas fattig­vård och finanser. De årliga berätt­elsen redo­visar varje år kommunernas fattig­vård samt kommun­vis, lands­tings­vis och läns­vis en full­ständig kommunal finans­statistik för hela riket.