Till innehåll på sidan

Lots- och fyrinrättningen samt livräddningsanstalterna å rikets kuster 1873–1910 (BiSOS T)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet lots- och fyrinrättningen samt livräddningsanstalter.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots‑ och fyr­inrätt­ningen samt lif­rädd­nings­anstalt­erna å rikets kuster

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet

BiSOS T innehåller text och statistiska uppgifter om:

  • Personalen och förändringar
  • Lotsinrättningen och sjöfarten
  • Strandnings‑ eller andra sjö­olyckor
  • Fyrinrättningar, sjömärken, fartyg och båtar med mera
  • Livräddningsanstalterna å rikets kuster
  • Styrelsen och medelförvaltningen
  • Hamnar och bryggor.


De äldsta uppgifterna, från 1300‑talet, finns i Berättelsen för år 1873.