Till innehåll på sidan

Sparbanksstatistik 1893–1910 (BiSOS Y)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet sparbanksstatistik.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Spar­banks­statistik

Innehåll

Sparbanker och folkbanker 1893–1903

Digitaliserade publikationer i denna serie

Berättelsen för år 1893 innehåller på s. II–XII Spar­bankerna under tiden före år 1893.

Sparbanker och liknande penning­inrätt­ningar 1904–1910

Digitaliserade publikationer i denna serie

Berättelsen för år 1893 utgör fort­sätt­ningen av de årliga berätt­elser,som förut blivit offentlig­gjorda för tiden 1861–1892 i Statistisk tid­skrift, samt för perioden 1856–1860 i Kungl. Maj:ts Befall­nings­havandes fem­års­berättelser.

Postbanken 1893–1910

Digitaliserade publikationer i denna serie

Berättelse om Post­spar­bankens förvalt­ning 1884–1892

Digitaliserade publikationer i denna serie