Till innehåll på sidan

Fabriker och manufakturer 1830–1857

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet fabriker och manufakturer. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Titel: Commerce-Collegii underdåniga Berättelse om Fabrikernes och Manu­fact­urernes ställning.

Serien innehåller beskrivningar och statistiska uppgifter om fabriker och manufakturer i riket.

Vanlig indelning

 1. Klädes‑Fabrikerne
 2. Bomulls- och Linne­väfnads‑Fabrikerne
 3. Mechaniska Bomulls‑Spinn­erierne
 4. Segel- och Tält­duks‑Fabrikerne
 5. Sidenfabrikerne
 6. Band-Fabrikerne
 7. Cattuns‑Tryck­erierne
 8. Färgerierne
 9. Socker-Raffiner­ings­verken
 10. Fabrikerne för för­ädling af tobak och snus
 11. Garfveri‑Fabrik­erne
 12. Saffians‑Fabrik­erne
 13. Fabrikerne för åstad­kommande af glas eller de så kallade Glas­bruken
 14. Fabrikerne för till­verkning af papper
 15. Oljeslagerierne
 16. Fabrikerne för till­verkning af porcellaine
 17. Såpsjuderierne
 18. Fabrikerne för förfärd­igande af mechanisk redskap
 19. Porter-fabrikationen
  Övrig Till­verkning
  Hus­slöjd­erna
  Handt­verk­erierne

Berättelserna avslutas med tabell­samman­drag och för­teck­ningar. Här kan nämnas den årliga för­teck­ning på de patent som blivit utfärdade.

Senare statistik

Se även