Till innehåll på sidan

Tillfälliga statistiska undersökningar 1913–1953, Statistiska meddelanden. Serie A

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Serien består av band I–VI , indelade i volymer som behandlar olika statistikområden.

undersökningen framgår detta sist i undersökningens namn.

Innehåll

Band I

Band II

Band III

Band IV

Band V

Band VI

Alla digitaliserade publikationer i serien