Till innehåll på sidan

Allmänna bostadsräkningen 1912–1960

Senast uppdaterad: 2019-06-03

De allmänna bostadsräkningarna utfördes med oregelbundna mellanrum 1912 och 1960.

Förteckning över bostadsräkningarnas titlar och olika delar.

Allmänna bostadsräkningen 1912–1914

Allmänna bostadsräkningen 1939

Allmänna bostadsräkningen 1945

Bostadsräkningen den 1 november 1960 = Housing census

Folkräkningar utfördes under perioden 1860–1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik (BiSOS A).

Därefter har folkräkningarna ingått i serien Sveriges officiella statistik (SOS).

1910 till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och därefter vart femte år med undantag för 1955. Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen.

De allmänna bostadsräkningarna utfördes 1912–1914, 1920, 1933, 1939, 1945 och 1960. År 1945 bar titeln Bostäder och hushåll.

1965 till 1990 ägde Folk- och bostadsräkningen rum vart femte år.