Till innehåll på sidan

Jordbruk 1913–2001

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet jordbruk. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.