Till innehåll på sidan

Kommunal personal. Del 2, Primärkommunal personal och kyrkokommunal personal. 1968–1980

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet löner inom offentlig sektor, kommunal personal 1968–1991.