Till innehåll på sidan

Löner och sysselsättning inom offentlig sektor. Del 2, Kommunal personal. 1968–1991

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet löner offentlig sektor, kommunal personal 1968–1991.