Till innehåll på sidan

Lönestatistisk årsbok 1992–2003 = Statistical yearbook of salaries

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet löner inom privat och offentlig sektor 1982–2003.