Till innehåll på sidan

Lönestatistisk årsbok för Sverige. 1929–1951

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Digitaliserade publikationer av Lönestatistisk årsbok för Sverige, 1929–1951.

1929–1949: Titre parallèle: Annuaire statistique des salaires de la Suède
1950–1951: Parallel title: Year book of wage statistics in Sweden

Digitaliserade publikationer i denna serie

Uppdelat på tiår