Till innehåll på sidan

Statsanställda. Del 2, Sammanfattning m.m. Utbildning, tjänstebenämning. 1954/1981

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet löner inom offentlig sektor, statsanställda 1954–1981.

1954–1981: Historisk översikt

1969–1978 1974 utgavs ingen statistik