Till innehåll på sidan

Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet. 1954–1968

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet löner offentlig sektor. Statsanställda 1954–1992.