Till innehåll på sidan

Rättsväsende 1913–1993

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet rättsväsende. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Innehåll

Polismyndighetens brottsstatistik:

Domstolarnas statistik över brottsmål:

Domstolarnas processtatistik (brottsmål, tvistemål, ärenden):

Därefter samlades all rättsstatistik i samma publikationsserie:

Nyare statistik

Publiceras under ämnesområdet Rättsvasende