Till innehåll på sidan

Boende, byggande och bebyggelse, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
Bostäder i Stockholm 1893–1985 1893–1985 Libris
Bostadsbyggandet 1900–1945 1900–1945 Libris
Bostadssituationen i Sverige 1912–1975 1912–1975 Libris
Byggnadsverksamheten i rikets stadssamhällen år ... (SOS) 1912–1920 Libris
Hyresräkningen år 1924 (SOS) 1924 Libris
Folk- och bostadsräkningar (SOS) 1912–1990  
Byggnadsverksamheten i Sverige (SOS) 1937–1948 Libris
Bostadsbyggandet: nybyggnad och rivning (SOS) 1949–1967 Libris
Bostadsbyggandet. Del 1, Kommuner, kommunblock, A-regioner och län (SOS) 1968–1974 Libris
Bostadsbyggandet. Del 2, Nybyggnad och rivning (SOS) 1968–1974 Libris
Bostadsstyrelsen: statistik, utredningar, information 1962–1982 Libris
Statistiska meddelanden. Serie Bo, Bostäder och byggnader (SOS) 1966– 2000– Libris
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok (SOS) 1980–2012, 2002– Libris

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Historisk statistik för Sverige. Statistiska över­sikts­tabeller: utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 1905–1950  
Kommersiella med­delanden/Kommers­kollegium 1914–1962 Libris
Ekonomisk översikt/Kommers­kollegium 1923–1940 Libris
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–