Till innehåll på sidan

Energi, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
Bergshantering (SOS) [Energianvändning inom bergshantering] 1911–1977 Libris
Energiförsörjningen i Sverige/Statens energimyndighet 1992– Libris
Energiläget/Statens energimyndighet
Energimyndighetens publikationer
1984–
1998–
Libris
Industri (SOS) [Energianvändning inom industri] 1911–1968 Libris
Industri. Del 1, Data fördelade enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SOS) 1969–1975, 1976–1989 Libris
Industri. Del 1, fördelade enligt näringsgrensindelningen SNI 92 (SOS) 1990–1996 Libris
Olja, kolkoks/SPK – Statens pris- och kartellnämnd 1982–1986 Libris
Oljemarknaden/Statens pris- och kartellnämnd 1976–1986 Libris
SPKs energiaktuellt 1987–1992 Libris
Statistiska meddelanden. Serie I, Industri. Branschuppgifter (SOS) [1963–1980: med statistik rörande energi] 1963–1984 Libris
Statistiska meddelanden. Serie J, Jordbruk, skogsbruk och fiske (SOS) [1963–1980: med statistik rörande energi] 1963–1999 Libris
Statistiska meddelanden. Serie Bo, Bostäder och byggnader (SOS) [1966–1980: med statistik rörande energi] 1966– Libris
Statistiska meddelanden. Serie Iv, Industri. Varuuppgifter (SOS) [1969–1980: med statistik rörande energi] 1969–1985 Libris
Statistiska meddelanden. Serie E, Energi (SOS) 1981–1999 Libris
Statistiska uppgifter över vatten- och avloppsverk 1960–1967 Libris
Statistiska uppgifter över vattenverk, avloppsverk, vägar och gator samt renhållningsverk i svenska städer och samhällen 1904–1959 Libris
Statistik/Svenska vatten och avloppsföreningen 1968– Libris

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Historisk statistik för Sverige. Statistiska över­sikts­tabeller: utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 1896–1950  
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–