Till innehåll på sidan

Finansmarknad, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
Affärsbankerna. Månad (SOS) 1984–1993 Libris
Allmän sparbanksstatistik. Årlig (SOS) 1911–1955 Libris
Bankerna. Årlig (SOS) 1988–1994 Libris
Bankerna, fondkommissionärerna och fondbörsen. Årlig (SOS) 1968–1969 Libris
Bankerna. Månad (SOS) 1968–1983 Libris
Bankaktiebolagen, Postbanken, fondkommissionärerna och fondbörsen. Årlig (SOS) 1970–1971 Libris
Bankaktiebolagen, Postbanken, fondkommissionärerna, fondbörsen och VPC. Årlig (SOS) 1972–1974 Libris
Bankaktiebolagen, fondkommissionärerna, fondbörsen och VPC. Årlig (SOS) 1975–1987 Libris
Enskilda försäkringsanstalter. Årlig (SOS) 1912–1982 Libris
Enskilda försäkringsföretag. Årlig (SOS) 1983–1995 Libris
Sammandrag av enskilda bankernas uppgifter 1866–1911  
Finansiella företag. Årlig (SOS) 1991–2003 Libris
Sparbanksstatistik (BISOS Y) 1893–1910  
Sparbankerna. Årlig (SOS) 1960–1987 Libris
Statistiska meddelanden Ser. E, Uppgifter om bankerna. Årlig 1912–1953  
Statistiska meddelanden Serie Fi, [Finansväsen] 1963–1968 Libris
Statistiska meddelanden. Serie Fm, Finansmarknad (SOS) 1997– Libris
Statistiska meddelanden. Serie N, Nationalräkenskaper och offentliga finanser (SOS) 1969–1985 Libris
Statistiska meddelanden. Serie K, Kreditmarknad (SOS) 1976–1997 Libris
Statistisk tidskrift, register [Uppgifter om sparbankerna] 1951–1957, 1959  
Uppgifter om bankerna. Månad (SOS) 1954–1967 Libris
Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs. Årlig (SOS) 1954–1967 Libris

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Ekonomisk översikt 1921–1961 Libris
Historisk statistik för Sverige. Statistiska över­sikts­tabeller: utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 1820–1950  
Kommersiella meddelanden 1914–1962 Libris
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–