Till innehåll på sidan

Uppgifter om bankerna 1912–1953. Statistiska meddelanden. Serie E.

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Månadsvis uppgifter om bankernas tillgångar och skulder, in- och utlåningsränta, sammandrag av bankbolagens ställning och register över bankerna.

Titel: Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna

Digitaliserade publikationer i denna serie 

Utgivare av Uppgifter om bankerna var Kungl. Bank- och fondinspektionen.

Innehåll

Månadsvis presenterades uppgifter såsom:

  • Bankernas tillgångar och skulder.
  • Bankernas in- och utlåningsränta.
  • Sammandrag av bankbolagens ställning.
  • Register över bankerna.

Varje årgång innehåller en årssammanfattning; 1912–1920 med titeln Uppgifter om bankbolagen och 1921–1953 med titeln Uppgifter om bankerna samt uppgifter om fondkommissionärer och fondbörs.

Tidigare statistik

Senare statistik