Till innehåll på sidan

Jord- och skogsbruk, fiske, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
Domänverket (SOS) 1922–1968 Libris
Fiske (SOS) 1914–1969  
Fiske: en översikt. 1987: med appendix Fiskestatistik 1913–1987 (SOS) 1913–1987 Libris
Fiskestatistisk årsbok (SOS) 1971–1982  
Jordbruk och boskapsskötsel (BISOS N) 1865–1911  
Jordbruk och boskapsskötsel (SOS) 1913–1963  
Jordbruksstatistisk årsbok: med data om livsmedel (SOS) 1965–2001 2002–  
Jordbruket i siffror åren 1866–2007 + Tabellbilaga (SOS) 1866–2007 Libris
Jordbruksräkningar (SOS) 1927, 1932, 1937, 1944, 1951, 1956, 1961, 1966 1927–1966  
Kungl. Domänstyrelsens förvaltning (SOS) 1911–1921 Libris
Lantbruksräkningen. Del 1 och 2 (SOS) 1971, 1976, 1981 1971–1981  
Sammandrag av till Kungl. Statistiska centralbyrån inkomna årsväxt‑ och skörderapporter 1913–1962 Libris
Skogsstatistisk årsbok (SOS), Skogsstyrelsen 1942–  
Skogsväsendet (BISOS Q) 1870–1910  
Statistiska meddelanden. Serie J, Jordbruk, skogsbruk och fiske (SOS) 1963–1999 Libris
Statistiska uppgifter om sötvattensfisket 1970–1979 Libris

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Historisk statistik för Sverige. Del 2, Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år 1955 1750–1955  
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–