Till innehåll på sidan

Kultur och fritid, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
Bakgrundsmaterial om kultur 1983–1995 Libris
Den kulturella välfärden. Elitens privilegium och möjlighet för alla? Svenska folkets kulturvanor  1976–1999  
Fritidsaktiviteter. Levnadsförhållanden 1976 (SOS) (Levnadsförhållanden rapport 17) 1976 Libris
Fritid 1976–1991 (SOS) (Levnadsförhållanden rapport 85) 1976–1991 Libris
Fritid 1976–2002 (Levnadsförhållanden rapport 103) 1976–2002  
Fritid. Levnadsförhållanden 1982–83 (SOS) (Levnadsförhållanden rapport 56) 1982–83 Libris
Föreningslivet i Sverige – en statistisk belysning (SOS) (Levnadsförhållanden rapport 86) 1992 Libris
Föreningslivet i Sverige (Levnadsförhållanden rapport 98) 1992–2000  
Idrott och motion i Sverige – en statistisk beskrivning (SOS) 1950–1988 Libris
Kommunernas kulturkostnader 1983 1983 Libris
Kultur och rekreation 1990 1990 Libris
Kultur och rekreation 1994 (SOS) 1994 Libris
Kulturbarometern 1984–1994/95 Libris
Kulturbarometern 1994–1995 (Innehåller data för åren 1983–1995) 1983–1995 Libris
Kulturstatistik (SOS, vissa publikationer) Kulturstatistik 2002 (pdf)  1960–2002 2002 Libris
Kulturen i siffror 1997– Libris
Museistatistik 1981–1984 Libris
Rapport från Kulturrådet 1977–1986 Libris
Rapport från Statens kulturråd 1986–2002 Libris
Statens kulturråds teater- och dansstatistik 1991–1996 Libris
Statistiska meddelanden. Serie U, Utbildning, forskning och kultur (SOS) 1963–1985 Libris
Statistiska meddelanden Serie Ku, Kultur (SOS) 1985–2001 Libris

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa

Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS)

Bland annat ingår några tabeller och inom området kultur i årgång 1953 med siffror för andra hälften av 1940‑talet och början av 1950‑talet.

1914–