Till innehåll på sidan

Miljö, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
Användning av bekämpningsmedel 1978–1984 Libris
Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel. Årlig (SOS) 1986–  
Markanvändningen i Sverige (SOS) 1980–  
Miljöstatistisk årsbok (SOS) Naturmiljön 1975, 1977, 1979, 1981 (1975 är en provutgåva) 1975–1981 Libris
Miljöstatistik: rapport/SCB 1982–1984 Libris
Miljöredovisning för svenskt jordbruk 1996–2000 Libris
Miljöräkenskaper: rapport (MIR) Miljöräkenskaper 1997– 1999– Libris
Miljösverige: siffror om miljöpåverkande faktorer, miljötillståndet, miljövård 1991–1998 Libris
Miljötillståndet i skogen (SOS) 1999 Libris
Miljö för miljoner. Årlig 1985–1988 Libris
Miljövärlden: svensk miljö jämförd med andra OECD-länders 1985–1988 Libris
Naturmiljön i siffror (SOS), Naturmiljön i siffror 2000 (SOS) 1984–2000 Libris
Naturvårdsverkets årsbok 1972–1984 Libris
Rapport/Statens naturvårdsverk 1984– Libris
SNV PM/Statens Naturvårdsverk 1967–1985 Libris
Statistiska meddelanden. Serie J, Jordbruk, skogsbruk och fiske (SOS). Miljö ingår t.o.m. 1984 1963–1999 Libris
Statistiska meddelanden. Serie Na, Naturresurser och miljö (SOS) 1985–1998 Libris
Årsbok/Statens naturvårdsverk 1969–1971 Libris

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–