Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
BNP/kvartal (SOS) Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar 1981– 2006– Libris
Historia.se 1800–2000  
Historical national product statistics of Sweden. 1, Growth rate tables 1861–1978 1861–1978 Libris
Långa tidsserier 1830–  
The gross domestic product of Sweden and its composition 1861–1955 1861–1955 Libris
Riksbanken – Historisk monetär statistik 1277–2012  
Swedish national product 1861–1970 1861–1970 Libris
Statistiska meddelanden. Serie V, Varia Innehåller Nationalräkenskaper fr.o.m. årg. 1964 1950–1967 Libris
Statistiska meddelanden. Serie N/N10 (SOS) Nationalräkenskaper, äldre serier (vissa delar) 1963–1996 Libris
Statistiska meddelanden. Serie NR 10, Nationalräkenskaperna (SOS) Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar 1993– 2001– Libris

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Ekonomisk översikt 1921–1961 Libris
Historisk statistik för Sverige. Statistiska över­sikts­tabeller: utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 1861–1950  
Kommersiella meddelanden 1914–1962 Libris
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–