Till innehåll på sidan

Priser och konsumtion, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
Detaljpriser och indexberäkningar (SOS) 1913–1930  
Konsumentpriser och indexberäkningar (SOS) 1931–1994  
Konsumtion i förändring: en sammanställning åren 1975–1989 1975–1989 Libris
Konsumtion i förändring: en sammanställning åren 1975–1992 1975–1992 Libris
Konsumentprisnivåer i Sverige jämfört med övriga medlemsstater i EU (Tidigare uppgifter i Statistiska meddelanden) 1999 Libris
Konsumentprisindex för Sverige Extern länk 1290–2008  
Statistiska meddelanden Serie P (PR), Priser och konsumtion (SOS) Statistiska meddelanden Serie P(PR), Priser och konsumtion (SOS) 1969– 2002– Libris

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Ekonomisk översikt/Kommerskollegium 1921–1961 Libris
Historisk statistik för Sverige. Statistiska över­sikts­tabeller: utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 1904–1950  
Kommersiella meddelanden/Kommerskollegium 1914–1962 Libris
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–