Till innehåll på sidan

Socialtjänst m.m., utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
Fattigvården (SOS) 1918–1956  
Kommunernas fattigvård och finanser (BISOS U) 1874–1917  
Samhällets barnavård (SOS) 1931–1960  
Socialhjälpen (SOS) 1957–1960  
Socialtjänststatistik (SOS) 1982–1989  
Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige 1993–1999  
Socialvården (SOS) 1961–1981  

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Historisk statistik för Sverige. Statistiska över­sikts­tabeller: utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 1810–1950  
Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser (BISOS H) 1856–1905  
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–