Till innehåll på sidan

Kort analys

Ödekyrkogårdar närmare än du tror

Senast uppdaterad: 2019-10-30

Drygt 400 000 invånare i Sverige bor mindre än en kilometer från en ödekyrkogård. Och nästan en halv miljon har lika nära till en pest- eller kolerakyrkogård.

Många av oss skulle nog undvika att medvetet snedda över en ödslig kyrkogård mitt i natten. Men antagligen klampar en del ändå ovetande omkring på sedan länge övergivna gravplatser. Runt om i landet finns 454 registrerade ödekyrkogårdar. De har en gång i tiden varit vanliga kyrkogårdar, men med tiden har man upphört att begrava människor där.

Många gamla gravplatser täcks i dag av åkermark, har förvandlats till parker eller har förvandlats till grönområden i städer och tätorter. På andra går det fortfarande att se gravstenar bevuxna med lavar och med inskriptioner skadade av tidens tand.

Flest ödekyrkogårdar i söder

Ödekyrkogårdarna finns spridda i landet och sträcker sig från Pajala i norr till Trelleborg i söder men flest finns i södra Sverige.

Nästan fyra av fem ödekyrkogårdar ligger utanför tätorterna. Trots det bor ganska många människor nära dem. Nästan 407 000 invånare har som längst en kilometer till en ödekyrkogård. Om pest- och kolerakyrkogårdar läggs till ökar befolkningen inom en kilometer till 788 000 invånare.

Antal boende inom olika avstånd till ödekyrkogårdar respektive pest- och kolerakyrkogårdar

Antal boende inomÖdekyrkogårdPest-/kolerakykogård
500 meter128 053144 230
1 kilometer406 718472 298
2 kilometer981 8381 312 769
3 kilometer1 613 9522 239 296
5 kilometer2 847 6794 003 085
10 kilometer5 503 6156 639 413

Gamla pest- och kolerakyrkogårdar finns registrerade på 682 platser i Sverige. De är minst lika övergivna som ödekyrkogårdarna, men räknas ändå till en egen grupp.

Pestkyrkogårdarna är äldst. Mellan år 1350 och tidigt 1700-tal drabbades Sverige av digerdöden eller pesten ett 20-tal gånger. Den senaste gången var 1710 till 1713, då delar av landet lamslogs. Pesten spreds snabbt i dåtidens små men tätbefolkade städer och dödstalen steg hastigt. Kyrkogårdarna räckte inte till i staden utan så kallade pestkyrkogårdar anlades i utkanten. På en del platser var det rena massgravar som täcktes över när de var fulla.

Park döljer fattiggravar på Östermalm

När tätorter sedan vuxit har en del av de kyrkogårdar som låg lite på avstånd från invånarna istället hamnat mitt i bebyggelsen. På Östermalm i Stockholm finns till exempel en gammal fattigkyrkogård där uppskattningsvis 10 000 människor begravts och bland dem offer för pest och kolera.

Karta: Här finns alla kyrkogårdarna

Karta: Här finns alla kyrkogårdarna

Källa: Riksantikvarieämbetet

Kartan över pest- och kolerakyrkogårdar skvallrar om var sjukdomarna skördade många liv. I tätbefolkade Västra Götaland och Skåne län finns det gott om såna kyrkogårdar, liksom i Blekinge. Norr om Dalarna är de betydligt mer lätträknade. Emmaboda kommun i Småland har allra flest pest- och kolerakyrkogårdar, 31 stycken. Tvåa på listan kommer Kristianstad med 27 stycken.

När det gäller ödekyrkogårdar har istället två kommuner i kyrktäta Västra Götaland flest. Falköping ligger i topp med 22 ödekyrkogårdar följt av Lidköping med 13. Men nästan alla dessa ligger i glesbefolkade trakter.

Kommunerna med flest gamla kyrkogårdar

KommunÖdekyrkogårdarPest-/kolerakyrkogårdarTotalt
Kristianstad82735
Emmaboda03131
Lidköping131326
Falköping22123
Vara91120
Växjö8917
Göteborg11415
Hässleholm11415
Uppvidinge01515
Gotland9514

Källa

Riksantikvarieämbetet och SCB

Hela listan med övergivna kyrkogårdar i Sveriges kommuner (xlsx)

122 kommuner saknar ödekyrkogårdar – i alla fall vad vi vet. Under marken kan det finnas gamla övergivna kyrkogårdar som fortfarande väntar på att upptäckas.

Hitta din närmaste ödekyrkogård

Vill du veta om det finns en ödekyrkogård eller pest- och kolerakyrkogård nära dig och hur många som bor i närheten? Klicka på den här länken, där du hittar alla kyrkogårdar och länkar till kartor:

Ödekyrkogårdar med kartlänkar

Det finns också en Excelfil att använda. Om du har problem med Excelfilen, använd länken ovan.

Lista över landets ödekyrkogårdar och pest- och kolerakyrkogårdar, med kartlänk (xlsx)

Så har vi gjort undersökningen

Ödekyrkogårdar och pest-/kolerakyrkogårdar har hämtats från Riksantikvarieämbetets Fornsök som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Uttaget gjordes 2019-10-02. Med stöd av geografiska informationssystem har dessa kopplats samman med registret över totalbefolkningen 2018 som matchats mot adresser.

Statistiken berättar historier

Läs fler korta analyser