Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-08-18

Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd

10 481 937

Referenstid: maj 2022

0,7 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Befolkningsstatistik helåret 2021

2022-03-22

Medellivslängden har under lång tid stadigt ökat i Sverige för både kvinnor och män. Under 2020 minskade medellivslängden ovanligt mycket beroende på många dödsfall med covid-19 som dödsorsak. Under 2021 avled drygt 6 000 färre än året före och medellivslängden ökade med 0,53 år för kvinnor och med 0,61 år för män. Medellivslängden är därmed åter på samma nivå som före coronapandemin.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Tillsammans – integration i svenska samhället Rapport 2005-04-25

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/be0101