Till innehåll på sidan

Kort analys

Fler biologiska mammor än pappor

Senast uppdaterad: 2020-05-11

Det finns drygt 2,3 miljoner föräldrar med barn under 18 år i Sverige. Av dem är fler biologiska mammor än pappor, men bland bonusföräldrarna finns fler bonuspappor.

Barn i stövlar

Barn i stövlar. Fotograf: Ben Wicks

Hur kommer det sig? Det är vanligare för män att få barn med fler partners, det vill säga samma pappa är förälder till barn med olika mammor. Därför finns det fler biologiska mammor än biologiska pappor.

Dessutom avlider fler pappor innan deras barn blivit vuxna. Det beror i sin tur på att män i genomsnitt är äldre när de får barn. Fler kvinnor invandrar också som ensamstående förälder.

Fem procent av föräldrarna har bonusbarn

De flesta föräldrar har enbart biologiska barn och/eller adoptivbarn. Det gäller 95 procent, eller 2,2 miljoner föräldrar. Omkring 3 procent, eller 73 000 föräldrar, har också andra barn. Oftast är de då så kallade bonusföräldrar till sin partners barn. De kan också vara exempelvis familjehemsföräldrar. 2 procent av föräldrarna, 44 000 föräldrar, har endast bonusbarn eller familjehemsplacerade barn.

Det är vanligare bland pappor att ha bonusbarn. 7 av 10 bonusföräldrar är bonuspappor.

Mammor och pappor med biologiska barn, adoptivbarn, bonusbarn och familjehemsplacerade barn, år 2018

 MammorPappor
Enbart biologiska/adoptivbarn 1 150 000 1 077 000
Biologiska/adoptivbarn samt bonusbarn, familjehemsplacerade barn mm 21 000 52 000
Enbart bonusbarn eller familjehemsplacerade barn mm 13 000 30 000
Totalt antal 1 185 000 1 159 000

Källa: Barn- och familjestatistik, 2018

Tvåbarnsfamiljer är vanligast bland barnfamiljerna i Sverige. 43 procent av föräldrarna har två barn. Nästan lika många, 39 procent, har ett barn, medan 4 procent av föräldrarna har fyra eller fler barn under 18 år.

Det är små skillnader men det är något vanligare bland mammor att ha ett eller två barn medan det är vanligare bland pappor att ha fler barn. Föräldrar som har ett barn under 18 år har ofta små barn eller barn i tonåren. Många av dem kanske senare får fler barn, medan andra har äldre barn som redan hunnit fylla 18 år.

Fördelning efter antal barn under 18 år. Mammor och pappor, år 2018, i procent

Källa: Barn- och familjestatistik, 2018

Bo eller inte bo med barnen

De flesta föräldrar med biologiska barn eller adoptivbarn under 18 år bor tillsammans med alla sina barn. Det gäller 87 procent av föräldrarna, medan 13 procent har något eller några barn boende i en annan familj. 

Den vanligaste anledningen till att inte bo med något barn är att vara separerad från barnets andra förälder och att barnet då bor tillsammans med den andra föräldern. Det är vanligare att pappor har barn boende någon annanstans än hos sig själv.

Växelvis boende är vanligt om föräldrarna är separerade. Trots att barnen bor lika mycket hos vardera föräldern kan de endast vara folkbokförda hos en av föräldrarna.

28 procent av barnen som inte bor med båda sina föräldrar bor växelvis lika mycket hos vardera föräldern. 14 procent bor den största delen av tiden hos den ena föräldern och en del av tiden hos den andra föräldern. Det betyder att många av de föräldrar som inte har sina barn folkbokförda hos sig ändå kan ha dem boende hos sig en del av tiden.

Vanligt att vara ensamstående för föräldrar som inte bor med sina barn

Föräldrar som bor tillsammans med alla sina barn bor också ofta tillsammans med en partner. Särskilt gäller det pappor, 94 procent av papporna som har alla barn boende hos sig är gift eller sambo. Av mammorna bor 83 procent med en partner.

Bland de föräldrar som inte bor med alla sina barn är det mindre vanligt att bo med en partner. Det gäller omkring var fjärde av både mammorna och papporna.

Statistiken berättar historier

Läs fler korta analyser

Etiketter