Till innehåll på sidan

Kort analys

Spökplatser vanligare än vi tror

Senast uppdaterad: 2020-10-27

Drygt 380 000 personer i Sverige bor inom en halvmil från platser som via namnet kan förknippas med spöken, gastar eller mylingar. Många av platserna ligger i dag ensligt och vittnar om bondesamhällets folktro.

Niilo Isotalo, Unsplash

Landets allmänna kartserier berättar om en svunnen tid där spöklika och övernaturliga fenomen varit vanliga. På 257 platser i landet påminns vi om att spöken, gastar och mylingar en gång var en del av människors vardag. Flera platser ligger i dag avlägset, men i början på 1800-talet bodde över 90 procent av landets befolkning på landsbygden utanför städerna.

I den svenska folktron fanns många historier om obehagliga och övernaturliga ting. Naturfenomen förklarades med att platser kunde vara hemsökta. Och märkliga ljus- eller ljudfenomen antogs vara dödsväsen som gick igen som spöken, mylingar eller gastar.

Flest platser förknippas med gasten

Nästan 160 platser i ortnamnsregistret har med gasten att göra. En gast var enligt folktron ett likspöke. Till skillnad mot spöken och gengångare hade gasten tappat sin identitet efter döden, som ofta varit våldsam. Gastens skrik kunde höras på natten och kallades gastarop.

Platser som Gastmossen och Gastholmen ligger ofta längre bort från dagens tätorter än de platser som förknippas med spöken och mylingar. Drunknade gastar kallades strandgastar och tittar man i Lantmäteriets upplysningstext finns 19 sådana namn nära vatten.

På sju platser i landet finns namn kopplade till myling. Enligt folktron var mylingen en gengångare av ett odöpt, nyfött barn som mördats. Platser där det enligt folktron kunde höras gråt och barnrop låg ofta otillgängliga, som till exempel myrar eller skogsbackar och stenrösen. Tittar man på platserna i kartorna är de koncentrerade till Östergötland, Jönköping och Kalmar län, med namn som Mylingsmossen eller Mylingekärret.

Kartor med platser som har spökrelaterade namn

karta

Källa: Lantmäteriet och SCB, 2020.

Har du en spökplats nära dig?
Se spökplatserna i en interaktiv karta!

Spöken var en av de livskraftigaste föreställningarna i folktron och kunde vara både onda och goda. Det fanns spöken som visade sig som genomskinliga gestalter eller som gengångare eller gastar. En gengångare kunde också komma tillbaka av omsorg för dem som sörjde eller vaka över de levande.

Till skillnad mot gasten behöll gengångaren sina personliga drag så att de efterlevande förstod vem det var. Strax över 90 platser i landet kan kopplas till spöken, med namn som exempelvis spöktallen, spökberget eller spökudden.

Spöklika backar, kullar och berg

Det vanligaste namnet på platser som förknippas med spöken och gastar är olika backar, kullar eller berg. I bondesamhället fanns berättelser om gengångare eller gastar som hängde på kärran uppför backen för att göra det trögare att komma upp. I både Östergötland, Södermanland, Kronoberg och Örebro är det vanligt med den typen av namn.

Idag är många av platserna svåra att besöka. Strax över hälften av dem saknar väg inom 100 meter och omkring en tredjedel av platserna kan nås från bredare vägar.

Bild

Källa: Lantmäteriet 2020, bearbetning SCB.

Utanför Götene finns en mindre moränhöjd i åkermarken som heter Gasthem. Platsen, som syns i bilderna ovan, ligger granne med en forntida åker. I en skalriktig flygbild från 1960 kan man se att det fortfarande gick att ta sig dit på mindre stigar och vägar, men i motsvarande flygbild från 2020 ser vi att platsen numera är helt omgiven av åkermark.

Bräcke i Jämtland har flest spökplatser

Tätorten Kälarne i Bräcke kommun i Jämtland har nära till flest spökplatser, 14 stycken. Därefter kommer Lidhult i Ljungby kommun i Kronoberg, med åtta spökplatser.

Platser förknippade med spöken, gastar och mylingar är generellt sett vanligare i södra delarna av Sverige. Kalmar län har flest platser i landet som innehåller gast, 24 stycken. När det kommer till platser som kan kopplas till spöken har Jönköpings län flest, 15 stycken. I Östergötland finns fem platser som har mylingen i namnet.

Kommuner med flest spökrelaterade platsnamn

KommunPlatser med spökrelaterade namnPlatser med namn relaterade till gast och mylingTotalt
Bräcke01414
Ljungby5712
Västervik099
Jönköping628
Hylte077
Vetlanda527
Söderköping156
Värmdö156

Källa

Lantmäteriet och SCB, 2020.

 

Spökstenen i Jokkmokks kommun är den plats med spöknamn som ligger mest avlägsen, knappt tio mil från närmaste tätort. 181 kommuner saknar helt platser med namn som kan förknippas med spöken, gastar eller mylingar.

Det är få som idag har riktigt nära till spökplatserna. 122 000 har högst tre kilometer till någon av de 257 platserna.

Boende inomAntal
3 kilometer122 164
5 kilometer383 404
10 kilometer1 451 085

Källa

SCB, 2020.

 

Hitta din närmaste spökplats

Vill du veta om du bor i närheten av platser med spök-, gast- eller mylingrelaterade namn?

Se platserna på en interaktiv karta

Kartan fungerar bäst om du öppnar den i exempelvis Microsoft Edge, Gooogle Chrome eller Mozilla Firefox.

Du kan också se den fullständiga listan i Excel:

Antal spökrelaterade namn på platser kommun för kommun (xlsx) 

Så har vi gjort undersökningen

Platser med namn som innehåller spöken, gast eller myling har sökts i Lantmäteriets ortnamnsregister. Andra förled har inte använts.

Ortnamnsregistret är ett rikstäckande register med omkring 980 000 namnsatta platser. Ortnamn täcker in både tätorter, sjöar, berg och andra platser på kartan. Informationen togs ut 2020.

Med stöd av geografiska informationssystem har de utvalda platserna kopplats samman med registret över totalbefolkningen 2019, men även annan geografisk information som vägar och administrativa enheter.