Till innehåll på sidan

Kort analys

Vanligt med unga bröllopspar på 60-talet

Senast uppdaterad: 2020-02-14

Man kan tro att vi var som yngst när vi gifte oss för hundra år sedan. Men faktum är att vi var som allra yngst när vi gifte oss på 60-talet.

Bröllop i Stora Mellösa kyrka, Örebro, 1962. Fotograf: Knut Borg.

Örebro läns museum

Sedan 1871 har vi fört statistik över ålder vid första giftermålet. Det man kan se i statistiken är att vi inte alls var som yngst när vi gifte oss för hundra år sedan, utan att 60-talet toppar med lägsta medelåldern för giftermål.

År 1871 var männen i genomsnitt 29,3 år när de gifte sig första gången och kvinnorna var 27,8 år. Det är ungefär samma genomsnittsålder som 1983. Efter andra världskriget sjönk åldrarna för första giftermålet konstant, tills de nådde en lägsta nivå år 1966. Då var männen i genomsnitt 25,9 år, och kvinnorna 23,3 år.

Efter 60-talet har den genomsnittliga åldern för första giftermålet stigit stadigt med över 10 år. 2018 låg den på 36,3 år för männen, och 33,9 år för kvinnorna.

Genomsnittlig ålder vid första äktenskap 1871-2018

Genomsnittlig ålder vid första äktenskap 1871-2018
Källa: SCB, Registret över totalbefolkningen (RTB)

I diagrammet ovan syns en kraftig ökning av genomsnittsåldern år 1989. Det året infördes nya regler för änkepensionen som gjorde det ekonomiskt gynnsamt att gifta sig. Det ledde till att många äldre par som var sambor valde att gifta sig då.

Guldbröllopen peakar 2016

Idag är det vanligt att fira årsdagen för när man gifte sig. De vanligaste, och kanske mest betydelsefulla årsdagarna, är silverbröllop (25 år), rubinbröllop (40 år), guldbröllop (50 år), diamantbröllop (60 år) och järnbröllop (70 år).

På senare tid har allt fler par kunnat fira guldbröllop, alltså att de varit gifta i 50 år. Det beror på en kombination av två saker; dels de låga åldrarna för giftermål på 60-talet, men också att livslängden har ökat kraftigt de senaste decennierna. Drygt 61 000 par gifte sig 1966. Det betyder att ungefär vart tredje par som gifte sig det året fick uppleva sin guldbröllopsdag femtio år senare.

Antalet par som firat guldbröllop 2000–2018

Antalet par som firat guldbröllop 2000–2018
Källa: SCB, Registret över totalbefolkningen (RTB)

I början på 2000-talet låg guldbröllopen stabilt på runt 17 000 per år. År 2011 skedde en ökning, och den fortsatte ända fram till toppen 2016, då 22 300 par firade guldbröllop. 2016 hade det gått 50 år sedan 1966, då många gifte sig unga. Samtidigt var antalet par som gifte sig 1966 det högsta sedan andra världskriget.

Giftermålen blir färre i början på 70-talet

Efter 1966 sjönk antalet giftermål snabbt och var 1971 nere i 40 000. Det innebär också att antalet guldbröllop har sjunkit sedan toppen år 2016, och kommer att fortsätta sjunka ytterligare några år. 1998 gifte sig endast 31 600 par, vilket var den lägsta siffran sedan 1905. Sedan 2006 har antalet giftermål legat stadigt på drygt 50 000 per år.

I början av 1970-talet ökade också antalet skilsmässor. Det berodde till stor del på en lagändring som gjorde det lättare att skiljas. Efter 1974 har antalet skilsmässor de allra flesta år legat på drygt 20 000, medan det under det tidiga 60-talet låg på färre än 10 000.

Under tioårsperioden mellan 2009 och 2018 gifte sig 534 000 par medan 250 000 par skiljde sig. Det betyder att antalet giftermål var 214 per 100 skilsmässor. Mer än 300 giftermål per 100 skilsmässor hade kommunerna Norsjö, Solna och Vindeln. Flen och Skinnskatteberg hade färre än 150 giftermål per 100 skilsmässor under dessa tio år.