Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Efternamn som slutar på "son" klart vanligast

Senast uppdaterad: 2022-06-28

Sveriges vanligaste efternamn är Andersson, vilket cirka 222 000 personer heter. Att efternamn som slutar på -son är vanliga i hela landet kanske inte kommer som någon överraskning. Däremot finns regionala och kommunala skillnader gällande vilka efternamn som är vanligast.

Olaser, iStock

Andersson är, förutom att vara det vanligaste efternamnet i Sverige, också det vanligaste efternamnet i Svealand där 1,7 procent av befolkningen heter det. I Götaland och Norrland är i stället Johansson vanligast, med 2,7 respektive 2,1 procent av befolkningen som bär det efternamnet.

Fem olika efternamn som slutar på -son toppar listan på kommunnivå: Johansson, Karlsson, Andersson, Eriksson och Nilsson. Samma namn tenderar att vara vanligast i kommuner som angränsar till varandra.

Vanligaste efternamnet per kommun 2021

Efternamn karta.png

Trots att flest personer heter Johansson i hela 91 kommuner är Andersson det vanligaste efternamnet i landet totalt sett.

– Förklaringen till det är att det bor olika många människor i olika kommuner. I genomsnitt bor det fler människor i kommuner där Andersson är vanligast än där flest heter Johansson, säger Ann-Marie Persson, statistiker på SCB.

Gruppen ”annat efternamn” består av åtta olika efternamn. Fem av dessa slutar på -son (Larsson, Jonsson, Olsson och Svensson och Pettersson). Övriga tre är Kero, Niemi och Westerlund och är vanligast i Pajala, Övertorneå respektive Arjeplogs kommuner.

Naturnamn i Norrland

En del efternamn är vanligare i vissa delar av Sverige än i andra. Det finns till exempel fler bärare av naturbetonade efternamn i norr, och fler son-namn i söder.

Tabellen nedan visar vilka av de 100 vanligaste efternamnen som skiljer sig mest åt i frekvens mellan Götaland, Svealand och Norrland. Skillnaden redovisas som en kvot: antalet bärare per 1 000 invånare för landsdelen med det högsta värdet dividerat med det lägsta. Denna kvot visar hur många gånger vanligare ett efternamn är i den landsdel där det är vanligast än i den där det är ovanligast.

Efternamn med störst skillnad mellan landsdelarna i antalet bärare per 1 000 invånare

Efternamn Totalt antal bärare Götaland Svealand Norrland Skillnad (max/min)*
Marklund 4 076 0,1 0,2 2,1 18
Brännström 2 861 0,1 0,2 1,4 17
Näslund 4 803 0,1 0,4 2,0 14
Hägglund 4 345 0,1 0,3 1,8 12
Lundmark 5 254 0,2 0,3 2,3 11
Byström 3 831 0,1 0,3 1,5 11
Sjödin 5 246 0,2 0,4 2,1 10
Viklund 11 153 0,4 0,1 4,0 9
Berntsson 5 949 1,0 0,2 0,1 9
Åström 8 389 0,4 0,7 3,0 8
Norberg 8 439 0,4 0,8 2,6 7
Börjesson 7 034 1,1 0,3 0,2 7
Sundström 8 358 0,4 0,9 2,4 7
Westman 5 882 0,3 0,6 1,7 7
Sundqvist 8 307 0,4 0,8 2,5 7
Hedman 5 300 0,2 0,6 1,4 6
Öhman 7 645 0,4 0,8 2,2 6
Edström 4 199 0,2 0,4 1,3 6
Nordin 10 438 0,5 0,9 3,2 6
Westerlund 7 171 0,4 0,6 2,2 6
Andreasson 8 873 1,4 0,4 0,2 6
Edlund 6 307 0,3 0,6 1,9 6
Östlund 5 854 0,2 0,7 1,3 6
Sundin 5 322 0,2 0,6 1,4 6
Wikström 13 668 0,7 1,2 4,0 6

* Tabellen redovisas siffror med en decimal, men skillnaden har beräknats utifrån oavrundade siffror.

De efternamn som är mer vanliga i Norrland än i övriga Sverige innehåller oftare naturklingande för- eller efterled. Några exempel på dessa är Mark-, Sjö-, Hägg-, Sund- samt -ström, -berg, -qvist och -lund. Marklund är det namn där skillnaden mellan antalet bärare per 1 000 invånare i de olika landsdelarna är som störst.

– Det är 18 gånger vanligare att heta Marklund i Norrland än i Götaland. Den näst största skillnaden finns bland de som heter Brännström, som är 17 gånger vanligare att heta i Norrland än i Götaland, säger Ann-Marie Persson.

Flest son-namn i Götaland

I Götaland är efternamn som slutar på "-son"  mer frekvent förekommande än i övriga Sverige. Att heta Berntsson är till exempel nio gånger vanligare i Götaland än i Norrland. Den näst största skillnaden finns bland dem som heter Börjesson, som är sju gånger vanligare i Götaland än Norrland.

Svealand hamnar nästan genomgående mellan Götaland och Norrland vad gäller hur vanliga eller ovanliga efternamnen på listan är. Det kan bero på att Svealand under många år i större utsträckning än övriga landsdelar har haft en större inflyttning från såväl övriga Sverige som från utlandet.

Fakta: Om statistiken

Namnstatistiken framställs från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). RTB bygger på folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Statistiken avser tilltalsnamn 31 december 2021.

Efternamn i artikeln avser samtliga stavningar av namnen, det vill säga att olika namnstavningar av samma namn redovisas tillsammans, till exempel Viklund och Wiklund. Personer med skyddad identitet är exkluderade.

Länkar

De naturliga efternamnen

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter