Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Fler unga satsade på aktieköp under 2020

Senast uppdaterad: 2021-03-09

Intresset för att köpa aktier växte under fjolåret, framför allt bland unga personer. Totalt finns det nu 1,2 miljoner aktieägare inom hushållssektorn i Sverige. Det är en ökning med 80 000 privatpersoner.

Börsåret 2020 kännetecknades av stora svängningar men slutade till sist med en uppgång på 13 procent. Under året valde också fler privatpersoner att köpa aktier.

- Det är framför allt yngre privatpersoner som har köpt aktier. Den åldersgrupp där köpen ökade mest var 25-34 år, där ökade aktieägandet med 1,7 procentenheter under året 2020, säger Niklas Hedberg, statistiker på SCB.

Männens aktieägande i åldersgruppen 25-34 år steg med 2,5 procentenheter och kvinnornas med 0,7 procentenheter.

Andel aktieägare per åldersgrupp, sista december 2019 och 2020, procent

Andel aktieägare per åldersgrupp

Hushållens medianportfölj hade ett värde på 46 000 kronor i slutet av 2020. För kvinnor var medianportföljen värd 38 000 kronor och för män 51 000 kronor. Hushållens sammanlagda aktieförmögenhet hade då ökat med 230 miljarder till 1 186 miljarder kronor sedan första halvåret 2020.

Aktieägandet mellan olika inkomstgrupper skiljer sig åt. De flesta, en sjättedel, finns i inkomstgruppen 300 000–399 999 kronor.

-Men den inkomstgrupp där aktieägarna ökade mest procentuellt sedan första halvåret 2020, var inkomstgruppen 600 000–699 999 kronor. Där ökade antalet aktieägare med 11 procent, säger Niklas Hedberg.

Aktieägarstrukturen på svenska marknadsplatser har inte förändrats så mycket under de senaste åren. Utlandet är fortfarande den största ägarsektorn, näst störst är finansiella bolag.

I slutet av 2020 uppgick utlandssektorns aktieförmögenhet på svensk marknadsplats till 3 834 miljarder kronor, vilket var en ökning med 707 miljarder jämfört med sex månader tidigare. USA och Storbritannien står tillsammans för hälften av den utländska aktieförmögenheten på svenska marknadsplatser.

Länkar

Antalet aktieägare ökade under 2020