Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Företagens elpris når ny rekordnivå

Senast uppdaterad: 2022-09-27

Det är inte bara hushållen som påverkas av höga elpriser. För många svenska företag är el en stor kostnad i produktionen. Ny statistik visar att det pris som företagen betalar för elen steg kraftigt i augusti.

Nyligen stoppade pappersbruk i Lessebo och Klippan i södra Sverige tillfälligt sin produktion. Produktionsstoppet gjordes på grund av det höga elpriset.

Den senaste statistiken för augusti visar att det pris som svenska företag betalar för elen har rusat uppåt till en ny rekordnivå. Det index som visar elprisutvecklingen steg från 239 i juli till 385 i augusti.

– Naturgasen har ökat i pris sedan mitten av 2021 och ligger nu på höga nivåer. Det har varit en bidragande orsak till de ökade elpriser som företagen upplever nu, säger Chatrine Lundbeck, statistiker på SCB.

Index för prisutveckling på el till företag under de senaste 12 månaderna, augusti 2021 till augusti 2022 (index 2020=100)

elpriser aug.png

Fakta: om statistiken

SCB beräknar varje månad den prisutveckling som svenska industrier och andra företag möter för produkter som säljs i Sverige. Statistiken redovisas som ett hemmamarknadsprisindex, HMPI.

Statistiken är en del av det som kallas prisindex i producent- och importled, PPI, som mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för producenter (företagen) och importen av det som behövs till produktionen.

Länkar

Högre priser på el bidrog till att producentpriserna steg i augusti 2022

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Hemmamarknadsindex (HMPI)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter