Till innehåll på sidan

Redaktionellt

När höstlovet var för skördearbete

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Idag har de flesta barn i Sverige höstlov, men det är faktiskt en ganska ny företeelse. Under första halvan av 1900-talet hade barnen istället potatislov, för att hjälpa till med skörden.

barn som plockar potatis

Potatislovet låg under olika tider runt om i landet så att barnen skulle kunna göra mest nytta i jordbruket och kanske främst för att plocka upp potatisen. Kokt potatis var en mycket viktig del av mathållningen i många svenska hushåll. Men potatisen hade fler användningsområden. Den användes som djurfoder, och för att framställa stärkelse och sprit.

Största potatisskörden under kriget

I tabell E 19 i skriften "Historisk Statistik för Sverige, väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske till och med år 1955" kan man följa potatisskördarnas utveckling fram till topparna under andra världskriget. Den allra högsta skörden rapporterades 1940, då 2 294 000 ton skördades.

textcitat från övre länk

Historisk Statistik för Sverige, väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske till och med år 1955 (pdf)

Hur viktig potatisen var för svensk mathållning förstår man när man läser SCB:s "Konsumentpriser och indexberäkningar åren 1931–1959".

På sidan 42 beskrivs hur den dåliga skörden 1944 ledde till förbud att inte bara mata djur med potatis utan också att råskala potatis på restaurang, allt för att ge svenskarna så mycket potatis som möjligt att äta.

Konsumentpriser och indexberäkningar åren 1931–1959 (pdf)

När gränserna åter öppnades efter kriget föll dock den svenska portatisskörden snabbt tillbaka, och andra grödor tog över.

potatisskörd

Diagram från "Historisk Statistik för Sverige, väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske till och med år 1955".

Historisk Statistik för Sverige, väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske till och med år 1955 (pdf)

Dagens potatisskördar rekordlåga

Idag är den svenska skörden av matpotatis rekordlåg, även om 2016 års skörd var 5 procent högre än året innan och beräknades till 553 000 ton.

Statistik om 2016 års potatisskörd

matpotatis 2007 - 2016

Mer om skörd av potatis