Till innehåll på sidan

Skörd av potatis

Nästa publicering: 2021-12-07

Statistiken visar hektarskördar och totala skördar av matpotatis och stärkelsepotatis per län, produktionsområde och riket.

Från och med hösten 2020 publiceras statistiken i en statistikrapport och i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Jordbruksverket

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns tillgängliga i

SCB:s statistikdatabas.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Statistiknyheter

Skörd av potatis 2020. Preliminära uppgifter

2020-12-04

Årets hektarskörd av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas till 33 250 kilo per hektar. Det är i nivå med 2019, men sju procent mer än genomsnittet för åren 2015-2019. Femårssnittet dras ned av 2018 års låga hektarskörd, som orsakades av sommartorka.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Skörd av potatis 2019. Preliminär statistik SM 2019-12-06
Skörd av potatis 2018. Preliminära uppgifter SM 2018-12-07
Skörd av potatis 2017. Preliminära uppgifter SM 2017-12-07
Skörd av potatis 2016. Preliminära uppgifter SM 2016-12-07
Skörd av potatis 2015. Preliminära uppgifter SM 2015-12-07
Skörd av potatis 2014. Preliminära uppgifter SM 2014-12-04

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0603