Till innehåll på sidan

Skörd av potatis

Statistiken visar hektarskördar och totala skördar av matpotatis och stärkelsepotatis per län, produktionsområde och riket.

Den slutliga statistiken finns på sidan Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Statistiknyheter

Skörd av potatis år 2017. Preliminära uppgifter

2017-12-07

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 528 000 ton. Årets totalskörd är 4 procent lägre än 2016 och 3 procent lägre än femårsgenomsnittet. Det är samma låga nivå som åren 2006, 2007 och 2015.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Skörd av potatis 2017. Preliminära uppgifter SM 2017-12-07
Skörd av potatis 2016. Preliminära uppgifter SM 2016-12-07
Skörd av potatis 2015. Preliminära uppgifter SM 2015-12-07
Skörd av potatis 2014. Preliminära uppgifter SM 2014-12-04
Skörd av potatis 2013. Preliminära uppgifter SM 2013-12-06
Skörd av potatis 2012. Preliminära uppgifter SM 2012-12-06
Skörd av potatis 2011. Preliminära uppgifter SM 2011-12-07
Skörd av potatis 2010. Preliminära uppgifter SM 2010-12-09
Skörd av potatis 2009. Preliminära uppgifter SM 2009-12-08
Skörd av potatis 2008. Preliminära uppgifter SM 2008-12-09
Skörd av potatis 2007. Preliminära uppgifter SM 2007-12-06
Skörd av potatis 2006. Preliminära uppgifter SM 2006-12-07
Skörd av potatis 2005. Preliminära uppgifter SM 2005-12-08
Skörd av potatis 2004. Preliminära uppgifter SM 2004-12-09
Skörd av potatis 2003. Preliminära uppgifter SM 2003-12-09
Potatis - konsumtion och fritidsodling 2002 Rapport 2003-12-01
Skörd av potatis 2002. Preliminära uppgifter SM 2002-12-10
Skörd av potatis 2001. Preliminära uppgifter SM 2001-12-06

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0603