Till innehåll på sidan

Skörd av potatis

Statistiken visar hektarskördar och totala skördar av matpotatis och stärkelsepotatis per län, produktionsområde och riket.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Statistiknyheter

Skörd av potatis 2018. Preliminära uppgifter

2018-12-07

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till omkring 449 000 ton. Årets skörd är lägre än rekordlåga skördar redovisade i modern tid som 2006, 2007 och 2015, men också jämfört med missväxtåren 1867 och 1899.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Skörd av potatis 2018. Preliminära uppgifter SM 2018-12-07
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2018. Preliminär statistik för riket SM 2018-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017. Slutlig statistik. SM 2018-04-27
Skörd av potatis 2017. Preliminära uppgifter SM 2017-12-07
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017. Preliminär statistik för riket SM 2017-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016. Slutlig statistik. SM 2017-04-28
Skörd av potatis 2016. Preliminära uppgifter SM 2016-12-07
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015. Slutlig statistik SM 2016-04-20
Skörd av potatis 2015. Preliminära uppgifter SM 2015-12-07
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014. Slutlig statistik SM 2015-04-22
Skörd av potatis 2014. Preliminära uppgifter SM 2014-12-04
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013. Slutlig statistik SM 2014-04-16
Skörd av potatis 2013. Preliminära uppgifter SM 2013-12-06
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012. Slutlig statistik SM 2013-04-18
Skörd av potatis 2012. Preliminära uppgifter SM 2012-12-06
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011. Slutlig statistik SM 2012-04-26
Skörd av potatis 2011. Preliminära uppgifter SM 2011-12-07
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010. Slutliga statistik SM 2011-05-17
Skörd av potatis 2010. Preliminära uppgifter SM 2010-12-09
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009. Slutlig statistik SM 2010-04-28
Skörd av potatis 2009. Preliminära uppgifter SM 2009-12-08
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008. Slutlig statistik SM 2009-04-28
Skörd av potatis 2008. Preliminära uppgifter SM 2008-12-09
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007. Slutlig statistik SM 2008-05-15
Skörd av potatis 2007. Preliminära uppgifter SM 2007-12-06
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006. Definitiva uppgifter SM 2007-05-10
Skörd av potatis 2006. Preliminära uppgifter SM 2006-12-07
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005. Definitiva uppgifter SM 2006-05-24
Skörd av potatis 2005. Preliminära uppgifter SM 2005-12-08
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004. Definitiva uppgifter SM 2005-05-12
Skörd av potatis 2004. Preliminära uppgifter SM 2004-12-09
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003. Spannmål, ärter, oljeväxter, matpotatis och slåttervall. Definitiva uppgifter SM 2004-07-02
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003. Definitiva uppgifter SM 2004-05-13
Skörd av potatis 2003. Preliminära uppgifter SM 2003-12-09
Potatis - konsumtion och fritidsodling 2002 Rapport 2003-12-01
Hektarskördar och totalskördar 2002. Definitiva uppgifter SM 2003-05-19
Skörd av potatis 2002. Preliminära uppgifter SM 2002-12-10
Hektarskördar och totalskördar 2001. Definitiva uppgifter SM 2002-06-13
Skörd av potatis 2001. Preliminära uppgifter SM 2001-12-06

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0603