Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Så låter statistiken

Senast uppdaterad: 2021-08-27

Hur låter statistik? Det ville vi ta reda på – och bad musikproducenten och kompositören Sebastian Andreu Bergström om hjälp. Nu är musikstycket klart.

Sebastian Andreu Bergström har tonsatt statistiken om den svenska befolkningens in- och utvandring sedan 1851. Stycket heter ”Liv i rörelse” och finns bland annat att ta del av här:

– Jag har haft med flera olika statistikkurvor. Stycket som helhet är en massa olika lager av saker som händer som är direkt associerade eller influerade av statistiken, säger Sebastian Andreu Bergström.

Allmänhetens intresse för statistik växer, inte minst under coronapandemin. För att möta det, och för att öka nyfikenheten ännu mer, provar statistikmyndigheten SCB ständigt nya sätt att presentera och tolka statistik.

Drivet av nyfikenhet

– Tanken dök upp på en workshop, om hur vi kan använda och gestalta vår statistik på ett annorlunda och lustfyllt sätt, säger Emanuel Penje, art director på SCB.

Det började med en idé om en opera, som ledde till frågan ”hur låter statistik?”. Den röda tråden var SCB:s vision om att sprida statistik till fler och på fler sätt.

– Det var nyfikenhets- och passionsdrivet.

Tillsammans med sina kollegor vände sig Emanuel Penje våren 2020 till Kungliga musikhögskolan, där Sebastian Andreu Bergström då var masterstudent. Han tog sig an uppdraget och den rejäla musikaliska utmaningen den innebar.

Svårt och roligt

– Jag ville ha ett sammanhållet stycke, där man som lyssnare kan känna att det finns en början och ett slut, även om historien och statistiken fortsätter, säger Sebastian Andreu Bergström.

Under arbetets gång funderade han på och analyserade händelser i världen och rörelser i statistiken som han direkt eller indirekt kunde koppla samman i musiken.

– Det svåra och det roliga är att det finns så många olika faktorer, värden och händelser att ta vara på.

Fakta: Så genomfördes projektet

Samarbetet med Kungliga musikhögskolan utformades som ett konstnärligt examensjobb för Sebastian Andreu Bergström.

Projektet har inte inneburit några extrakostnader, vilket var en förutsättning för båda parterna. SCB:s del av arbetet har varit mindre och helt utförts inom ramen för det löpande kommunikationsarbetet i syfte att öka intresset för vår statistik.

Länkar

Lyssna på Liv i rörelse (Soundcloud)

Lyssna på Liv i rörelse (Spotify)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter